Paziņojums par privātumu

Pamatprincipi un mūsu apņemšanās ievērot privātumu

Uzņēmums Danone ir apņēmības pilns aizsargāt jūsu tiesības uz privātumu. Mūsu mērķis ir aizsargāt jebkādus personas datus, kas ir mūsu rīcībā, atbildīgi pārvaldīt jūsu personas datus un būt pārredzamiem savās darbībās. Jūsu uzticēšanās mums ir svarīga. Tāpēc esam apņēmušies ievērot šādus pamatprincipus:

 • jums nav pienākuma sniegt nekādus personas datus, ko mēs pieprasām. Tomēr, ja izvēlēsieties nesniegt mūsu pieprasītos personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim jums nodrošināt kādus no pakalpojumiem vai produktiem;
 • mēs vācam un apstrādājam jūsu datus tikai nolūkiem, kas ir izklāstīti šajā Paziņojumā par privātumu, vai specifiskiem nolūkiem, par ko esam jūs informējuši un/vai kuriem jūs esat piekritis(-usi);
 • mēs cenšamies vākt, apstrādāt un izmantot pēc iespējas mazāk personas datu;
 • gadījumos, kad tomēr vācam jūsu personas datus, mēs cenšamies tos uzturēt tik precīzus un aktuālus, cik vien iespējams;
 • ja mūsu vāktie personas dati kādam no nolūkiem vairs nav nepieciešami un likums neparedz, ka mums tie būtu jāsaglabā, mēs darīsim visu iespējamo, lai tos dzēstu, iznīcinātu vai neatgriezeniski deidentificētu;
 • jūsu personas dati netiks nodoti citām personām, pārdoti, iznomāti vai izpausti citādāk, kā ir paredzēts šajā Paziņojumā par privātumu.

Uz ko attiecas šis Paziņojums par privātumu?

Atkarībā no tā, kādas ir mūsu attiecības, mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus dažādos veidos. Noklikšķiniet uz turpmāk redzamajām saitēm, lai noskaidrotu, kādu informāciju mēs par jums vācam un kā mēs šos personas datus izmantojam:

a) mūsu tīmekļa vietņu apmeklētāji un mūsu lietotņu un pakalpojumu lietotāji;

b) cilvēki, kuri ar mums sazinās, lai uzdotu jautājumus (piem., ar mūsu klientu kontaktu centru starpniecību);

c) ar Danone saistītu pasākumu apmeklētāji vai potenciālie apmeklētāji;

d) cilvēki, ar kuriem mēs kontaktējamies uzņēmējdarbības gaitā un kuri neatbilst nevienai no iepriekš minētajām kategorijām (izņemot piegādātājus); vai

e) cilvēki, kuru personas datus mēs vācam netieši.

Kas ir ietverts šajā Paziņojumā par privātumu?

Šajā Paziņojumā par privātumu ir izklāstītas šādas svarīgas ar jūsu personas datiem saistītas tēmas (varat noklikšķināt uz saitēm, lai uzzinātu vairāk).

 1. Kas mēs esam?
 2. Kādus personas datus mēs vācam un kā?
 3. Personas datu vākšanas un izmantošanas nolūks un juridiskais pamats
 4. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana
 5. Saites uz citām tīmekļa vietnēm
 6. Sociālie mediji un cits lietotāju radīts saturs
 7. Bērnu personas dati
 8. Personas datu izpaušana trešām personām
 9. Personas datu pārrobežu izpaušana
 10. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus
 11. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus
 12. Jūsu tiesības
 13. Kā ar mums sazināties
 14. Izmaiņas mūsu Paziņojumā par privātumu

1. Kas mēs esam?

Danone SIA atbild par personas datiem, ko mums izpaužat. Kad lietojam vārdus “Danone”, “mēs”, “mūsu” vai “mūs”, ar to domājam Danone SIA. Saskaņā ar personas datu apstrādei piemērojamajiem tiesību aktiem Danone ir “datu pārzinis”.

Danone SIA
Gustava Zemgala gatve 74
LV-1039 Riga, Latvija

Ja vēlaties uzzināt vairāk par DANONE un tā produktiem, apmeklējiet vietni https://danone.lv.

2. Kādus personas datus mēs vācam un kā?

Personas dati, ko mēs vācam, ir atkarīgi no tā, kādas ir mūsu attiecības ar jums, kā arī no datu vākšanas nolūka un produkta vai pakalpojuma, ko jums nodrošinām. Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu vāktajiem personas datiem, skatiet turpmāk to sadaļu vai sadaļas, kas vislabāk atbilst mūsu attiecībām ar jums.

Mēs varam iegūt jūsu personas datus nepastarpināti no jums.

Iespējams, jūs mums nododat savus personas datus, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes, izveidojot kontu mūsu resursos, pasūtot no mums preces vai pakalpojumus, reģistrējoties mūsu jaunumu vai saziņas (tostarp reklāmas ziņojumu) saņemšanai jebkādā veidā (piem., īsziņās, tūlītējās ziņapmaiņas programmā jūsu tālrunī utt.), piekļūstot mūsu rīkotai aptaujai, pētniecības pasākumam, spēlei vai konkursam vai piedaloties tajā, iesniedzot mums jautājumu vai pieprasījumu, sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastu vai citā veidā, aizpildot mūsu veidlapas (tiešsaistē vai klātienē), reģistrējoties pasākumam, kongresam vai semināram (tiešsaistē vai klātienē), kā arī publicējot saturu vai komentējot mūsu sociālo mediju lapās (piem., platformā Facebook vai Instagram) vai citādi iesaistoties saziņā ar mums mūsu digitālo mediju komunikācijas kanālos.

Daļa šo datu tiek vākta, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas — plašākai informācijai skatiet mūsu Paziņojumu par sīkdatnēm.

Tāpat mēs, iespējams, saņemam ar jums saistītus personas datus no trešām personām, piemēram: mūsu uzņēmējdarbības partneriem, tostarp mārketinga aģentūrām, tirgus izpētes uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas ir līdzsponsori mūsu akcijās, mazumtirgotājiem, ģimenes locekļiem, draugiem un citām personām, kuras mums sniedz jūsu personas datus, jo jūs tam esat piekritis(-usi) vai viņi uzskata, ka jūs varētu interesēt mūsu preces un pakalpojumi, vai viņi vēlas dalīties ar jums kādā precē vai pakalpojumā; kā arī no citām trešām personām, piemēram, plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem/īpašniekiem, publiskām un trešo personu tīmekļa vietnēm, sociālo mediju platformām, reklāmas platformām, mūsu piegādātājiem vai mūsu grupas uzņēmumiem (šajā Paziņojumā par privātumu — “trešās personas” vai “piegādātāji”).

Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētāji un mūsu lietotņu un pakalpojumu lietotāji

Mēs vai trešās personas, kas rīkojas mūsu uzdevumā, varam vākt un izmantot informāciju par jums, piemēram:

a) personas kontaktinformāciju, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, informāciju par dzimumu, e-pasta adresi, fizisko adresi un tālruņa numuru(-s);

b) konta pieteikšanās informāciju, piemēram, jūsu lietotāja ID, e-pasta adresi–lietotājvārdu, paroli un fotoattēlu;

c) jūsu un mūsu savstarpējās saziņas datus, tostarp informāciju par mūsu saziņu tiešsaistes tērzētavā un saziņu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnēs un/vai lietotnēs pieejamās saziņas veidlapas;

d) profila informāciju sociālajos medijos vai trešo personu kontos, kad jūs izmantojat savus sociālo mediju vai trešo personu kontus, lai izveidotu kontu un pieteiktos, vai kad izpaužat šādu informāciju mums;

e) kad iesniedzat saturu (piemēram, neanonīmu atsauksmi vai apskatu) mūsu tīmekļa vietnēs un/vai lietotnēs;

f) veselības datus gadījumos, kad esat mums tādus sniedzis(-gusi), — skatiet arī sadaļu “Īpašo kategoriju dati” turpmāk;

g) informāciju par jūsu dalību aptaujā, spēlē, akcijā vai konkursā (tostarp dalības gaitā iesniegto saturu, piemēram, fotoattēlu, komentāru vai atbildi uz jautājumu);

h) jebkādu informāciju, ko sniedzat mums, reģistrējoties vai darbojoties jebkādos mūsu piedāvātajos klubos, kopienās vai sistēmās;

i) informāciju par citiem cilvēkiem, piemēram, jūsu ģimenes locekļu personīgos datus, ja jūs mums nepastarpināti sniedzat šādu informāciju;

j) gadījumos, kad varam iegūt šādas ziņas: informāciju par to, kā jūs reaģējat uz mūsu ziņojumiem un saziņu (piem., e-pasta ziņojumiem, īsziņām, tūlītējo ziņapmaiņu), tostarp informāciju par to, vai šādi ziņojumi jums ir piegādāti, vai jūs tos esat atvēris(-usi), par saitēm ziņojumos, uz ko jūs noklikšķināt, kā arī par to, vai atrakstījāties no ziņojumu saņemšanas;

k) jebkādus mums sniegto datu atjauninājumus; un

l) personas datus, kas tiek radīti un ierakstīti, jums lietojot mūsu tīmekļa vietnes, lietotnes un/vai pakalpojumus, tostarp:
a. tehnisku informāciju — tostarp ziņas par interneta protokola (IP) adresi, kas izmantota, jūsu ierīcei savienojoties ar interneta adresi; ziņas par jūsu izmantotās ierīces veidu; par tīmekļa vietnes adresi un valsti, no kuras jūs piekļūstat informācijai; par pieprasītajām datnēm; par pārlūkprogrammas veidu un versiju; par pārlūkprogrammas spraudņu veidiem un versijām; par operētājsistēmu; par platformu; un
b. informāciju par to, kā jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes un/vai lietotnes (piemēram, lapas, kurām jūs uzklikšķināt) un kā jūs tajās izturaties — tostarp ziņas par noteiktu lapu apmeklējuma laiku un ilgumu, informāciju par mijiedarbību ar lapu (piemēram, ritināšanu, klikšķiem, norādīšanu ar kursoru, informācijas kopīgošanu ar citiem, tostarp sociālajos medijos vai izmantojot e-pastu), ziņas par to, kā jūs pārlūkojot aizvirzāties no lapas, informācijas plūsmas datus, atrašanās vietas datus, blogu un citus saziņas datus, kā arī informāciju, kas tiek sniegta, pieprasot turpmāku pakalpojumu vai lejupielādes.

Cilvēki, kuri ar mums sazinās, lai uzdotu jautājumus (piem., ar mūsu klientu kontaktu centru starpniecību)

Mēs vai trešās personas, kas rīkojas mūsu uzdevumā, varam vākt un izmantot noteiktu informāciju par jums, piemēram:

a) jūsu vārdu un uzvārdu, tostarp jūsu titulu;

b) jūsu pasta adresi;

c) jūsu e-pasta adresi;

d) jūsu tālruņa numuru;

e) jūsu dzimšanas datumu;

f) jūsu izvēlēto sazināšanās veidu;

g) informāciju, ko sniedzāt, sazinoties ar mums (piemēram, pa kādu no mūsu klientu apkalpošanas un/vai palīdzības tālruņiem vai sociālajos medijos), un kas var ietvert zvanu ierakstus, ja zvanāt nepastarpināti mums; ciktāl tas skar informāciju par jūsu veselību, skatiet sadaļu “Īpašo kategoriju dati” turpmāk;

h) informāciju par citiem cilvēkiem, piemēram, jūsu ģimenes locekļu personīgos datus, ja jūs mums nepastarpināti sniedzat šādu informāciju; un

i) jebkādus mums sniegtās informācijas atjauninājumus.

Ar Danone saistītu pasākumu apmeklētāji vai potenciālie apmeklētāji (tiešsaistē un klātienē)

Mēs vai trešās personas, kas rīkojas mūsu uzdevumā, varam vākt un izmantot noteiktu informāciju par jums, kad apmeklējat pasākumus (tostarp apmācības un e-mācības), piemēram:

a) personas kontaktinformāciju, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, fizisko adresi un tālruņa numuru(-s);

b) informāciju par jūsu nodarbošanos (ja apmeklējat pasākumus, pārstāvot savu darba devēju);

c) ziņas par jomu, kurā darbojaties, jūsu profesionālo kvalifikāciju un darbību, kā arī profesionālo informāciju, piemēram, datus par jūsu izglītību vai profesionālo gājumu;

d) informāciju, ko sniedzat paša pasākuma vajadzībām (piemēram, apmeklētāju veidlapas, novērtējuma aptaujas, pasākuma ieraksti vai intervijas un fotoattēli, jūsu iesniegtais saturs pasākuma ietvaros (piem., ja uzdodat jautājumu), kā arī jūsu ceļojuma un apmešanās vietas dati); un

e) jebkādu ar uzturu saistītu informāciju, ko mums sniedzat (attiecīgā gadījumā).

Cilvēki, ar kuriem mēs kontaktējamies uzņēmējdarbības gaitā un kuri neatbilst nevienai no iepriekš minētajām kategorijām (izņemot piegādātājus)

Gadījumos, kad Danone kontaktējas ar jums kā ar ārēju ieinteresēto personu, kura neatbilst nevienai no iepriekš pieminētajām kategorijām, piemēram, ja esat kāda mūsu klienta pārstāvis, nozares vai cita, līdzīga, uzņēmuma aģents, zinātnieks, veselības aprūpes speciālists, akadēmiķis, nevalstiskas vai patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas pārstāvis, politiķis, politikas veidotājs, regulatora pārstāvis, investors, nefinanšu reitingu aģentūras pārstāvis, žurnālists, arodasociācijas pārstāvis utt., mēs vai trešās personas, kas rīkojas mūsu uzdevumā, varam vākt un izmantot šādu informāciju par jums:

a) ar jūsu profesionālo darbību saistītu kontaktinformāciju, piemēram, titulu, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, fizisko adresi, tālruņa numuru(-s), sociālo mediju lietotājvārdus, informāciju par saziņas valodu;

b) informāciju par jūsu nodarbošanos (amatu, uzņēmumu vai organizāciju, citiem amatiem, ko, iespējams, ieņemat) un/vai piederību politiskām partijām (tikai tad, ja esat šādu informāciju nepārprotami atklājis(-usi));

c) ziņas par jomu, kurā darbojaties, jūsu profesionālo kvalifikāciju un darbību, kā arī profesionālo informāciju, piemēram, datus par jūsu izglītību vai profesionālo gājumu; un

d) jebkādu citu informāciju, ko jūs mums sniedzat mūsu kontaktēšanās gaitā.

Ja esat Danone piegādātājs vai rīkojaties šāda piegādātāja vārdā, šis Paziņojums par privātumu uz jums nav attiecināms. Atbilstoša privātuma politika vai paziņojums par privātumu tiks darīts jums pieejams atsevišķi.

Cilvēki, kuru personas datus mēs vācam no citiem avotiem

Mēs varam vākt personas datus par jums arī no citiem avotiem šādos gadījumos:

a) kad jūs sociālo mediju lapās, tīmekļa vietnēs vai lietotnēs meklējat mūsu produktus un pakalpojumus un kopīgojat saturu, kas saistīts ar mūsu produktiem vai ir reakcija uz mūsu reklāmas materiāliem sociālajos medijos;

b) mēs vācam jūsu personas datus no citiem publiski pieejamiem avotiem (piem., komentāriem tīmekļa vietnēs, kas nav mūsu tīmekļa vietnes), kur pieminēts uzņēmums Danone vai kādi no tā zīmoliem. Tāpat mēs varam vākt jūsu kā publiskas personas publiski pieejamos datus mūsu uzņēmējdarbības mērķu interesēs;

c) ja jūsu datus mums izpauž plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji un mazumtirgotāji, piemēram, jūsu pirkumu vēstures datu un pastāvīgā klienta kartes profila veidā; un

d) trešās puses (t.i., plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji, mārketinga tehnoloģiju vai reklāmas tehnoloģiju risinājumu nodrošinātāji) mums izpauž jūsu ieskata datus, piemēram, jūsu demogrāfiskos datus (piem., vecumu, ziņas par bērnu esamību), jūsu atrašanās vietu, jūsu intereses un jūsu gatavību veikt pirkumu. Daļa šo datu var būt savākta, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas.

Īpašo kategoriju dati

Principā Danone nav nodoma apstrādāt ar jums saistītus sensitīvus datus. Tomēr daļa personas datu, ko mēs par jums vācam vai ko jūs mums izpaužat, var būt īpašo kategoriju dati, kas bieži vien ir saistīti ar veselību un labklājību.

Šāda veida datus mēs apstrādāsim vienīgi nolūkiem, kādiem esat devis(-usi) nepārprotamu piekrišanu, vai gadījumos, kad tas ir atļauts ar likumu (piemēram, aizstāvot likumīgas prasības).

3. Personas datu vākšanas un izmantošanas nolūks un juridiskais pamats

Turpmāk ievietotajā tabulā ir izklāstīti nolūki, kādiem mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus, kā arī juridiskais pamats, ar kādu izmantojam jūsu personas datus. Plašāka informācija par mūsu juridisko pamatu ir iekļauta turpmāk tabulā. Ņemiet vērā, ka ne visi turpmāk pieminētie datu pielietojumi būs attiecināmi uz ikvienu indivīdu.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks(-i) Juridiskais pamats
Lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums:
• lai jūs varētu piekļūt mūsu lietotnēm un tīmekļa vietnēm, lietot tās un veikt pasūtījumus tajās;
• lai atvieglotu jums paredzēto piegāžu veikšanu;
• lai no jums saņemtu jautājumus par mūsu produktiem, pakalpojumiem un uzņēmējdarbību un atbildētu uz tiem, tostarp mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs;
• lai aicinātu jūs uz sanāksmēm, kongresiem un citiem pasākumiem, kam esat reģistrējies(-usies) vai par ko esat interesējies(-usies), kā arī lai pārvaldītu jūsu dalību šādos pasākumos;
• lai lūgtu jūs atstāt novērtējumu, sniegt atsauksmi, aizpildīt klientu aptauju vai piedalīties tirgus izpētē;
• lai jums sniegtu mūsu produktus, pakalpojumus un piedāvājumus, kā arī tos personalizētu jūsu vajadzībām;
• lai sūtītu jums ziņojumus par pakalpojumiem: piemēram, informāciju par jūsu pasūtījumu, ar pakalpojumu vai klubu saistītu informāciju, ko esat mums pieprasījis(-usi), informāciju par produktu, ko vēlaties iegādāties un par kā pieejamību lūdzāt jums ziņot, kā arī informāciju par jebkādiem grozījumiem mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumos vai šajā Paziņojumā par privātumu;
• ja piedalāties kādā no mūsu akcijām, balvu izlozēm, spēlēm vai konkursiem — lai to pārvaldītu atbilstīgi tā noteikumiem;
• lai sekotu līdzi mūsu kontaktiem ar jums;
• lai pārbaudītu jūsu akreditācijas datus, apstiprinātu jūsu identitāti, kā arī izveidotu un pārbaudītu jūsu kontu(-s) Danone resursos;
• lai uzturētu informāciju par jūsu piekrišanu un pārvaldītu jūsu ar datu subjekta tiesību īstenošanu saistītos pieprasījumus.
• No līguma izrietoša nepieciešamība
• Leģitīmas intereses
• Juridisku pienākumu izpilde
Lai īstenotu mūsu produktu un pakalpojumu mārketingu:
• lai sūtītu jums atjauninājumus, ziņas, akciju, mārketinga un citus komunikācijas materiālus jebkādā veidā (piem., uz tālruni, pa pastu, uz e-pasta adresi, sociālajos medijos un tūlītējās ziņapmaiņas lietotnēs) ar jūsu piekrišanu gadījumos, kad tādu paredz piemērojamie tiesību akti, ja vien jūs neesat norādījis(-usi), ka nevēlaties saziņu ar mums;
• lai ieteiktu atbilstošus produktus un pakalpojumus, tostarp pamatojoties uz jūsu veselības datiem gadījumos, kad tam esam saņēmuši jūsu nepārprotamu piekrišanu;
• lai informētu jūs par produktu, ko vēlaties iegādāties un par kā pieejamību lūdzāt jums ziņot;
• lai veidotu profilus (piem., grupas, kuru dalībniekiem varētu būt kopīgas iezīmes), pamatojoties uz jūsu interesēm, izvēlēm un citu informāciju (vai šo aspektu kombināciju), kas palīdz mums izprast, kādi produkti un pakalpojumi jums patiks;
• lai rādītu jums personalizētu saturu vai reklāmas vai nu tiešā veidā, vai trešo personu tīmekļa vietnēs un lietotnēs, kā arī tradicionālajās un sociālo mediju kampaņās;
• lai veidotu klientu kategorijas (segmentus), kurās ir cilvēki, kuru intereses un izvēles ir līdzīgas jūsējām (līdzīgas auditorijas), tā piedāvājot personalizētu saturu vai reklāmu vai nu tiešā veidā, vai trešo personu tīmekļa vietnēs un lietotnēs, kā arī tradicionālajās un sociālo mediju kampaņās;
• lai veidotu zīmolu kopienas;
• lai rādītu atsauksmes vai apskatus, ko publicējat mūsu tīmekļa vietnēs, lietotnēs un pakalpojumos, lai tie būtu redzami citiem klientiem;
• lai noteiktu mūsu komunikācijas, pārdošanas kampaņu un reklāmas efektivitāti, tostarp analizējot informāciju, kas iegūta, izmantojot ārējus avotus;
• lai izprastu jūsu mijiedarbību sociālajos medijos, kad pieminat kādu no mūsu zīmoliem;
• lai izprastu un veidotu mūsu uzņēmuma un zīmolu tēlu un reputāciju.
• Leģitīmas intereses
• Piekrišana (gadījumos, kad to sniedzāt)
Lai pārvaldītu un uzlabotu mūsu procesus un uzņēmējdarbību:
• lai nodrošinātu, uzlabotu, uzturētu un saglabātu drošībā mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, kā arī sniegtu tām vajadzīgo tehnisko atbalstu;
• lai jūs atpazītu, kad atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, lai glabātu informāciju par jūsu izvēlēm un ļautu mums pielāgot savas tīmekļa vietnes un lietotnes atbilstoši jūsu individuālajām interesēm;
• lai novērtētu jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs un to, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, kā arī sagatavotu ziņojumus, kuros apkopojam statistiku, lai izprastu, kādi cilvēki izmanto mūsu tīmekļa vietnes, lietotnes un pakalpojumus, kā viņi šos resursus izmanto un kā padarīt mūsu tīmekļa vietnes, lietotnes un pakalpojumus intuitīvākus;
• lai pārvaldītu, izstrādātu un uzlabotu mūsu produktus, pakalpojumus un saziņu;
• lai pārvaldītu mūsu tīkla un informācijas drošības sistēmas;
• lai novērstu krāpniecību;
• apmācības un kvalitātes nodrošināšanas vajadzībām;
• uzņēmuma iekšējo ziņojumu un uzņēmējdarbības administrēšanas vajadzībām, kā arī lai panāktu atbilstošu apdrošināšanas segumu mūsu uzņēmumam, gādātu par uzņēmuma objektu drošību, veiktu pētniecību un izstrādi un atpazītu un īstenotu uzņēmējdarbības efektivitātes iespējas.
• Leģitīmas intereses
• Piekrišana (gadījumos, kad to sniedzāt)
Citi nolūki:
• lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus un noteikumus;
• lai reaģētu uz kompetento valsts sektora iestāžu pieprasījumiem;
• lai apstiprinātu jūsu identitāti drošības nolūkos, kā arī gadījumos, kad mums tas ir jādara, izpildot juridisku pienākumu;
• lai ievērotu mūsu prasības attiecībā uz pārredzamības nodrošināšanu un amata pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas un kukuļošanas novēršanu;
• lai uzturētu un pārvaldītu datus par veselību un drošību;
• lai gādātu par jūsu un citu cilvēku drošību un aizsardzību, izmantojot videonovērošanas sistēmas (CCTV);
• lai noteiktu, īstenotu un aizstāvētu mūsu likumiskās tiesības;
• lai izmeklētu lietotāju nelikumīgas vai kaitnieciskas darbības un veiktu pasākumus pret tām;
• lai aizsargātu uzņēmuma Danone, jūsu vai citu cilvēku vitālās intereses;
• lai veicinātu korporatīvo iesaisti ieinteresēto personu ekosistēmā ar mērķi strādāt pie kopīgiem risinājumiem;
• lai mēs varētu piedāvāt savas zināšanas, sekmējot informatīvi pamatotāku lēmumu pieņemšanu uz sadarbību orientētā un pārredzamā vidē kopā ar lēmumu pieņēmējiem un visām atbilstošajām ieinteresētajām personām;
• lai īstenotu mūsu ilgtspējas programmu un ievērotu visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus.
• Leģitīmas intereses
• Juridisku pienākumu izpilde

Kad mēs vāksim un izmantosim jūsu personas datus jauniem nolūkiem, mēs jūs par to informēsim pirms datu vākšanas vai tās laikā (un lūgsim jūsu piekrišanu, ja tā būs nepieciešama), izņemot gadījumus, kad mums būs pamats uzskatīt, ka attiecīgais nolūks ir saderīgs ar sākotnējo nolūku, kas izklāstīts iepriekš.

Juridiskais pamats

Mēs uzskatām, ka jūsu personas datu izmantošanai, kā to paredz šis Paziņojums par privātumu, var būt šāds juridiskais pamats:

a) no līguma izrietoša nepieciešamība: mums ir jāizmanto jūsu personas dati, lai mēs varētu izpildīt savas saistības atbilstoši ar jums noslēgtam līgumam vai varētu veikt darbības, kas nepieciešamas, lai noslēgtu ar jums līgumu;

b) juridisku pienākumu izpilde: mums ir jāizmanto jūsu personas dati, lai mēs varētu izpildīt savus juridiskos pienākumus;

c) leģitīmās intereses: mums ir jāizmanto jūsu personas dati, lai mēs varētu īstenot savas vai citu personu leģitīmās intereses. Mūsu leģitīmās intereses cita starpā var būt šādas:
i. mūsu uzņēmuma darbība, izaugsme un attīstīšana;
ii. mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu darbība un to drošības uzturēšana;
iii. rūpes par drošu darba vidi mūsu darbiniekiem un apmeklētājiem;
iv. mārketings, tirgus izpēte un uzņēmējdarbības attīstība;
v. pakalpojumu sniegšana mūsu klientiem;
vi. pasūtījumu iesniegšana mūsu piegādātājiem, to izsekošana un pārliecināšanās par to izpildi;
vii. investēšana jaunos produktos un to laišana tirdzniecībā, radot ieguvumus kopienām, kurās mēs darbojamies;
viii. grupas iekšējie administratīvie mērķi; un
ix. profilu veidošana (piem., grupu, kuru dalībniekiem varētu būt kopīgas iezīmes) un pielāgotu ziņojumu un padomu par produktiem piegāde jums tiešā veidā, kā arī tradicionālajās un sociālo mediju kampaņās, vadoties pēc jūsu interesēm un izvēlēm. Plašāka informācija par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati un kā no to izmantošanas atteikties, ir sniegta turpmāk šī Paziņojuma par privātumu sadaļā “Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana”.

Visos gadījumos, kad mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus un juridiskais pamats ir leģitīmās intereses, mēs raugāmies, lai tas neskartu jūsu kā indivīda tiesības;

d) piekrišana: mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Ja esat sniedzis(-gusi) savu piekrišanu, taču vēlāk pārdomājat, varat atsaukt piekrišanu, sazinoties ar mums, un mēs apturēsim jūsu personas datu apstrādi ar šo pamatojumu. Tomēr, ja atsauksiet savu piekrišanu, tas var ietekmēt mūsu iespējas nodrošināt jums mūsu produktus un saistītos pakalpojumus.

4. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Mēs varam analizēt informāciju par jums, lai veidotu profilus (piem., apvienojot grupās personas, kurām, pēc mūsu domām, varētu būt kopīgas iezīmes). Mēs izmantojam šos profilus, lai personalizētu mūsu tīmekļa vietnes, lietotnes, pakalpojumus un produktus, kā arī mūsu saziņu ar jums (piem., nosūtot vai rādot jums saturu, kas varētu būt jums atbilstošs un noderīgs, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības un e-privātuma tiesību aktus). Tāpat mēs varam izmantot šos ieskatus, lai rādītu jums atbilstošu reklāmu vai nu mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs, vai trešo personu tīmekļa vietnēs.

Gadījumos, kad mēs tā rīkosimies, mēs, protams, informēsim jūs par to un sniegsim jums iespēju jau iepriekš iebilst pret šiem procesiem. Tāpat mēs lūgsim jūsu piekrišanu gadījumos, kad tā ir nepieciešama saskaņā ar likumu, piemēram, ja informācija par jums tiek vākta, mums izmantojot noteikta veida sīkdatnes — plašākai informācijai par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, skatiet mūsu Paziņojumu par sīkdatnēm. Aicinām arī sazināties ar mums, lai saņemtu vairāk informācijas par šo datu apstrādes veidu.

Dažu pakalpojumu un produktu gadījumā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus ar automatizētiem līdzekļiem. Būtībā tas nozīmē, ka lēmumi tiek pieņemti automātiski un bez cilvēka iesaistes. Mēs nepieņemsim lēmumus, kuru pamatā ir tikai un vienīgi automatizēta lēmumu pieņemšana un kuri jums radīs tiesiskas sekas vai jūs būtiski ietekmēs, ja nebūsim vispirms jums iepriekš paziņojuši un jums snieguši saprotamu informāciju par šādu automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp mūsu juridisko pamatu tās izmantošanai un cilvēka iesaistes iespēju lēmuma pārskatīšanai.

5. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs var būt hipersaites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, spraudņiem un lietotnēm, kas nav mūsu pārziņā. Šīs hipersaites tiek ievietotas tikai un vienīgi jūsu informācijai un jūsu ērtībām un nav uzskatāmas par atbalstu aktivitātēm šādās trešo personu tīmekļa vietnēs, un neliecina par saistību ar to operatoriem.

Šis Paziņojums par privātumu attiecas tikai uz personas datiem, ko mēs vācam vai saņemam no trešo personu avotiem un ar ko mēs rīkojamies kā datu pārzinis, un mēs nevaram uzņemties atbildību par tādiem personas datiem par jums, ko vāc un uzglabā trešās personas. Trešo personu tīmekļa vietnēm ir savi noteikumi un privātuma politikas, un jums tās būtu rūpīgi jāizlasa, pirms iesniedzat šīm tīmekļa vietnēm jebkādus personas datus.

Mēs neatbalstām šādu trešo personu tīmekļa vietņu, trešo personu noteikumu un politiku saturu, kā arī neuzņemamies par to jebkādu atbildību.

6. Sociālie mediji un cits lietotāju radīts saturs

Dažās no mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm lietotājiem ir atļauts iesniegt savu saturu. Paturiet prātā, ka jebkādu saturu, kas iesniegts mūsu produktu/zīmolu lapā( s) sociālo mediju platformās, var skatīt un pārpublicēt plašāka sabiedrība un jums būtu jāizturas piesardzīgi pret noteiktu personas datu, piem., finanšu informācijas vai adrešu, izpaušanu. Mēs neatbildam par citu personu rīcību, ja jūs publicējat personas datus kādā no mūsu produktu/zīmolu lapām sociālo mediju platformās. Mēs paturam tiesības dzēst lietotāju radītu saturu, kas neatbilst piemērojamajiem noteikumiem.

7. Bērnu personas dati

Vairums mūsu tīmekļa vietņu ir veidotas un paredzētas pieaugušajiem. Gadījumos, kad kāda no mūsu tīmekļa vietnēm ir paredzēta jaunākai auditorijai, mēs apzināmies, cik būtiski ir ievērot papildu piesardzības pasākumus, lai aizsargātu bērnu privātumu un drošību.

Ja mūsu tīmekļa vietnes ir paredzētas bērnu auditorijai, mēs visos gadījumos ievērosim savas ārējās saistības attiecībā uz atbildīgu mārketingu un gādāsim, lai pirms personas datu vākšanas atbilstīgā veidā tiktu saņemta vecāka(-u) vai likumiskā(-o) aizbildņa(-u) piekrišana tik lielā mērā, cik to paredz piemērojamie tiesību akti un noteikumi (vecums, kādā tas ir nepieciešams, dažādās valstīs atšķiras).

Ja konstatēsim, ka esam vākuši personas datus no bērna bez vecāka vai likumiskā aizbildņa piekrišanas, bet šāda piekrišana ir bijusi nepieciešama, mēs dzēsīsim šādus personas datus iespējami īsā laikā.

8. Personas datu izpaušana trešām personām

Kad kopīgojam jūsu personas datus ar saistītiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem, mēs raugāmies, lai tie būtu tikai tādi uzņēmumi, kas aizsargā jūsu personas datus un ievēro piemērojamos privātuma tiesību aktus tāpat vai līdzīgi tam, kā to darām mēs.

Jūsu personas dati nekad netiks pārdoti vai iznomāti.

Tomēr mēs varam kopīgot vai izpaust jūsu personas datus veidos, kas izklāstīti šajā Paziņojumā par privātumu. Jūsu personas dati tiks izpausti šādos nolūkos un šādām trešām personām:

a) citiem Danone uzņēmumiem vai juridiskām vienībām: kad šāda rīcība ir mūsu leģitīmajās interesēs un kalpo iekšējiem administratīvajiem mērķiem (piemēram, lai gādātu par konsekventām un atbilstīgām produktu piegādēm mūsu klientiem, korporatīvo stratēģiju, apvienošanās un pārņemšanas darbībām, atbilstību tiesību aktiem, auditu un uzraudzību, pētniecību un izstrādi, kā arī kvalitātes nodrošināšanu);

b) trešo personu pakalpojumu sniedzējiem un apakšuzņēmējiem: tostarp tādiem, kas:
i) palīdz mums izpildīt jūsu pieprasījumus, atbild uz jūsu jautājumiem, izpilda jūsu pasūtījumus, pieņem kuponus, piešķir jums produktu paraugus, nodrošina jūsu dalību loterijās — piemēram, loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, sponsoriem un klientu atbalsta nodrošinātājiem;
ii) sniedz informācijas tehnoloģiju un citus ar uzņēmējdarbību saistītus pamatpakalpojumus — piemēram, tīmekļa vietņu/lietotņu izstrādes pakalpojumu sniedzējiem, datu mākoņglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, pārvaldības un novērtēšanas pakalpojumu sniedzējiem, datu analītiķiem, maksājumu apstrādātājiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, apdrošinātājiem;
iii) palīdz mūsu pasākumu rīkošanā, mārketingā, reklāmas un pārdošanas veicināšanas darbībās; vai
iv) sniedz analīzes un optimizācijas pakalpojumus saistībā ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm;

c) sociālo mediju platformām: kad mūsu tīmekļa vietnes izmanto sociālo tīklu spraudņus, ko piedāvā šie uzņēmumi (piem., pogas “Patīk” un “Dalīties”). Šie citi uzņēmumi var saņemt un izmantot personas datus saistībā ar to, ka jūs apmeklējat mūsu vietnes vai lietotnes. Ja jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni vai skatāt saturu mūsu lietotnēs, šo uzņēmumu vāktie dati var tikt saistīti ar jūsu kontu to vietnēs. Sīkākai informācijai par to, kā šie uzņēmumi izmanto personas datus, iepazīstieties ar to privātuma politikām;

d) uzņēmumu vai aktīvu pārņēmējiem: kad mēs pārdodam vai iegādājamies kādu uzņēmumu vai aktīvus (piemēram, apvienošanas/pievienošanas gadījumos), — šāda uzņēmuma vai aktīvu potenciālajam pārdevējam vai pircējam; ja trešā persona iegādājas būtībā visus mūsu vai jebkura mūsu saistītā uzņēmuma aktīvus, mūsu rīcībā esošie personas dati būs viens no nododamajiem aktīviem. Ja nepieciešams, šādā gadījumā jūsu datus apstrādā pircējs kā jaunais datu pārzinis un jūsu personas datu apstrādi reglamentē tā paziņojums par privātumu;

e) no juridiska pienākuma izrietošiem datu saņēmējiem: kad likums paredz, ka mums ir jāatklāj jūsu personas dati (piem., valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm), vai datu izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu un mūsu darbinieku, klientu vai trešo personu tiesības.

Izņemot gadījumus, kas ir šeit iepriekš skaidri izklāstīti, mēs nekad nenodosim, nepārdosim un neiznomāsim nekādus jūsu personas datus trešai personai, par to nepaziņojot jums un nesaņemot jūsu piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama.

9. Personas datu pārrobežu izpaušana

Jūsu personas datus var izmantot, glabāt un/vai tiem var piekļūt darbinieki, kuri strādā ārpus EEZ vai Apvienotās Karalistes mūsu uzņēmumā, citos mūsu grupas uzņēmumos vai uzticamām trešām personām.

Ja mēs nodosim jebkādus personas datus par jums šādiem ārpus EEZ un ārpus Apvienotās Karalistes strādājošiem mūsu grupas uzņēmumiem vai uzticamām trešām personām, mēs īstenosim nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka datu saņēmējs pietiekamā mērā aizsargā jūsu personas datus, piemēram:

a) gādāsim, lai gadījumos, kad dati tiek nosūtīti ārpus EEZ, būtu Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, bet gadījumos, kad tie tiek nosūtīt ārpus Apvienotās Karalistes — attiecīgs Apvienotās Karalistes valdības lēmums;

b) raudzīsimies, lai būtu spēkā standartizēta modeļa līgumiska vienošanās ar datu saņēmēju, kas ir Eiropas Komisijas apstiprināta (vai — turpmāk — Apvienotās Karalistes valdības apstiprināta, ja dati tiek nosūtīti ārpus Apvienotās Karalistes);

c) nodrošināsim jebkādus citus likumā atļautus datu aizsardzības mehānismus.

10. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus

Mēs izprotam, ka jūsu personas datu drošība ir svarīga. Mēs darām visu iespējamo, lai pasargātu jūsu personas datus no ļaunprātīgas izmantošanas, iejaukšanās tajos, to nozaudēšanas, neatļautas piekļuves tiem, to pārveidošanas un izpaušanas. Mēs esam ieviesuši virkni drošības pasākumu jūsu personas datu aizsardzībai, un mēs pieprasām, lai uzticamas trešās personas, kas rīkojas ar jūsu personas datiem mūsu uzdevumā, darītu tāpat. Piemēram, mēs veicam piekļuves kontroli, izmantojam ugunsmūrus un drošus serverus, kā arī šifrējam personas datus.

Kad jūs nododat mums savus personas datus, tie var tikt nosūtīti ar interneta starpniecību. Kaut arī mēs pieliekam visas iespējamās pūles, lai aizsargātu personas datus, ko mums sniedzat, informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Tādējādi arī jūs atzīstat un pieņemat, ka mēs nevaram garantēt to jūsu personas datu drošību, kas tiek nosūtīti uz mūsu tīmekļa vietni, un ka jūs uzņematies risku saistībā ar datu nosūtīšanu. Līdzko būsim saņēmuši jūsu personas datus, mēs pielietosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem.

Gadījumos, kad esam jums piešķīruši (vai esat izvēlējies(-usies)) paroli piekļuvei savam tiešsaistes kontam, jūs esat atbildīgs(-a) par šīs paroles konfidencialitātes saglabāšanu.

11. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus

Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti. Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no nolūka, kādam mēs tos vācam un izmantojam, jūsu līgumisko attiecību ilguma ar mums un/vai piemērojamo tiesību aktu un noteikumu prasībām, kā arī mūsu likumisko tiesību noteikšanai, īstenošanai un aizstāvēšanai.

Piemēram, ja jūs pie mums veicat pirkumu tiešsaistē vai reģistrējaties tīmekļa semināram, mēs glabāsim ar jūsu pirkumu vai reģistrāciju saistītos datus, lai varētu izpildīt attiecīgo līgumu, ko ar mums noslēdzāt. Pēc tā izpildes mēs glabāsim personas datus tik ilgi, lai varētu rīkoties ar vai atbildēt uz jebkādām sūdzībām, jautājumiem vai bažām saistībā ar pirkumu vai reģistrāciju.

12. Jūsu tiesības

Gadījumos, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums ir virkne tiesību, ko paredz attiecīgie piemērojamie tiesību akti un ko jūs varat jebkurā brīdī izmantot. Turpmāk ir sniegts pārskats par šīm tiesībām un skaidrojums par to, ko tās nozīmē jums. Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar mums šeit.

Mēs izskatīsim visus šāda veida pieprasījumus un atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem sniegsim atbildi saprātīgā termiņā vai termiņā, kāds ir paredzēts tiesību aktos. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka var būt noteikti apstākļi, kad mēs jūsu pieprasījuma izpildē piemērosim noteiktus izņēmumus, piemēram, ja mums ir jāturpina izmantot informāciju, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Ja būs piemērojams izņēmums, mēs jūs par to informēsim, atbildot uz jūsu pieprasījumu.

Pirms atbildam uz jebkādu jūsu veikto pieprasījumu, mēs varam jums lūgt sniegt informāciju, kas vajadzīga jūsu identitātes apstiprināšanai.

Tiesības saņemt informāciju

Jums ir tiesības saņemt skaidru, pārredzamu un viegli saprotamu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, kā arī par jūsu tiesībām. Tāpēc mēs jums sniedzam informāciju, kas ir iekļauta šajā Paziņojumā par privātumu.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot

Jums ir tiesības piekļūt jūsu personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, kā arī jebkurā laikā tos labot, atjaunināt un papildināt.

Tiesības panākt savu datu dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu personas datus. Tomēr tās nav absolūtas tiesības un mums var būt leģitīmi juridiski un regulatīvi iemesli glabāt jūsu personas datus.

Tiesības iebilst

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības iebilst pret noteiktu veidu apstrādi, pamatojoties uz apsvērumiem, kas ir saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, ja šādas datu apstrādes pamatā ir mūsu vai citas personas leģitīmās intereses. Ja izmantosiet šīs tiesības, mēs pārtrauksim jūsu personas datu izmantošanu šim nolūkam, izņemot gadījumus, kad norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem turpmākas apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām. Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos (piemēram, mūsu e-pasta ziņojumos noklikšķinot uz atrakstīšanās saites).

Tiesības atsaukt piekrišanu

Gadījumos, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot personas datu apstrādi, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Tiesības ierobežot apstrādi

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, ja:

a) jums ir šaubas par jūsu personas datu, kas ir mūsu rīcībā, precizitāti; vai

b) jūs uzskatāt, ka personas datu apstrāde nav likumīga, taču tā vietā, lai panāktu datu dzēšanu, jūs vēlaties, lai mēs ierobežotu datu apstrādi; vai

c) jūsu personas dati mums vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kādiem tos vācām, taču jums šie dati ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; vai

d) jūs iebildāt pret savu personas datu apstrādi un gaidāt, līdz tiks pārbaudīts, vai jūsu ar iebildumu saistītās intereses nav svarīgākas par jūsu datu apstrādes leģitīmajiem iemesliem.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jūsu personas dati ir pārnesami. Tas nozīmē, ka tos ir iespējams pārvietot, kopēt un nosūtīt elektroniski. Tomēr šīs tiesības ir piemērojamas tikai personas datiem, ko sniedzāt mums un kuru apstrāde: i) pamatojas uz jūsu piekrišanu vai notiek līguma izpildes nolūkos; un ii) tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Ja jūs uzskatāt, ka mēs neesam izpildījuši prasības attiecībā uz datu aizsardzību vai privātumu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei valstī, kur jūs parasti dzīvojat vai strādājat vai kur ir noticis apgalvotais piemērojamo datu aizsardzības tiesību pārkāpums.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību konkrēti pret Danone SIA par to, kā tikuši apstrādāti jūsu personas dati, jūs varat iesniegt šādu sūdzību iestādei Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Latvija.

13. Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai sūdzības attiecībā uz šo Paziņojumu par privātumu vai jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot mūsu saziņas lapu vai rakstot mums uz Danone SIA, Gustava Zemgala gatve 74, Riga, LV-1039, Latvija.

Tāpat varat ar mums sazināties, rakstot uz Dpo.Norbal@danone.com.

Visbeidzot, jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības biroju, rakstot uz e-pasta adresi dpo.group@danone.com vai pasta adresi: Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

14. Izmaiņas mūsu Paziņojumā par privātumu

Iespējams, mēs ik pa laikam atjaunināsim savu Paziņojumu par privātumu (piemēram, lai iekļautu tajā grozījumus tiesību aktos un noteikumos, mūsu praksē, procedūrās un organizatoriskajās struktūrās, prasības, ko nosaka vai rekomendē uzraudzības iestādes, u.c.). Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim savā Paziņojumā par privātumu, turpmāk tiks ievietotas šajā lapā un būs piemērojamas, sākot no faktiskā ieviešanas datuma. Gadījumos, kad to paredz likums, mēs jūs informēsim par jebkādām izmaiņām. Lūdzam jūs regulāri pārliecināties, vai mūsu Paziņojumā par privātumu nav veikti atjauninājumi vai izmaiņas.

Šis Paziņojums par privātumu pēdējoreiz ir atjaunināts 2021. gada 6. jūlijā.